BETINGELSER

S.C. Van Fonden yder støtte til:

01. Kinesiske Statsborgere
Personer af fortrinsvis kinesisk oprindelse, som er hjemmehørende i, eller midlertidigt opholder sig i Danmark for at gennemføre en videregående uddannelse (dokumenteret indskrivning på Master-, Ph.D. eller lignende niveau). Som personer af kinesisk oprindelse anses også personer født i Danmark eller et østasiatisk land, såfremt en af forældrene er kineser. Det bemærkes, at Fonden ikke kan forventes at støtte merkantile uddannelser eller studieophold med kommercielt sigte.

02. Danske Statborgere
Danske statsborgeres studier i og videnskabelige forbindelser med Kina (Hong Kong og Macau undtaget). Det bemærkes, at Fonden ikke kan forventes at støtte merkantile uddannelser eller studieophold med kommercielt sigte. Fonden støtter som hovedregel ikke studier på bachelorniveau.

03. Kultur
Formål, der fremmer kulturudveksling Danmark-Kina og kendskabet til kinesisk sprog, kunst og kultur i Danmark eller som bidrager til formidling af dansk kultur i Kina.

FREMGANGSMÅDE

Her kan du sætte dig godt ind i vores krav til dit projekt og din ansøgning:

Fremgangsmåde:

 • Ansøgningen skal skrives på dansk eller engelsk.
 • Ansøgningen skal indsendes i fem ens eksemplarer pr. brev. Personlig aflevering på adressen og emails accepteres ikke.
 • Ansøger skal udfylde ansøgningsskemaet fra S.C. Van Fondens hjemmeside og printe dette (fremkommer som PDF-fil når man trykker send).

Ansøgeren skal benytte ansøgningsskemaet fra S. C. Van Fondens hjemmeside og indsende dette pr. post sammen med følgende:

 • Motiveret ansøgning (1-2 A4 sider).
 • CV.
 • Kopier af relevante eksamensbeviser og evt. anbefalinger fra danske eller kinesiske højere læreanstalter.
 • Dokumentation for det danske eller kinesiske instituts accept af ansøgeren som studerende/forsker.
 • Tilstrækkeligt detaljeret budget. Ansøgningen skal indeholde et budget, som angiver alle forventede eller allerede kendte udgifter og indtægter samt enhver form for økonomisk støtte (offentlig eller privat) fra såvel Danmark som Kina. Herunder skal det angives om der søges støtte til samme projekt hos andre fonde – og om der er modtaget svar fra disse.
 • Særligt for Ph.d. ansøgninger: Støtte gives kun i 12 mdr. og fortrinvis til 3. år af Ph.D.studiet. Bekræftelse på økonomisk støtte til den resterende del af studiet, såfremt støtte søges til andet end 3. års Ph.d. studium, skal vedlægges. Det er en forudsætning for støtte, at der kan fremvises dokumentation for, at de resterende år kan finansieres.

Det bemærkes:

 • At S. C. Van Fonden uddeler i alt 3 – 4  mio. kr. pr. år.
 • At S. C. Van Fonden ikke støtter projekter i kategori 03, som er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen vurderes af bestyrelsen.
 • Modtagere af støtte forventes ved afslutningen af det støttede projekt at redegøre for projektets forløb.
 • At Fonden ikke bistår med ansøgninger om indrejse- og opholdstilladelse eller med dækning af rejseomkostninger til Danmark.
 • Bevillinger bortfalder, såfremt de ikke er benyttet i det kalenderår, hvori de er bevilget eller, efter skriftlig orientering, i det følgende kalenderår.
 • At Fonden ikke kan forventes at støtte merkantile uddannelser eller studieophold med kommercielt sigte.
 • At Fonden kun sjældent giver støtte til praktikophold og kortere studieophold (herunder sprogskoleophold mv).
 • At Fonden kun sjældent giver støtte til studier på bachelorniveau.

Husk at bruge S. C. Van Fondens logo:

Husk at bruge S.C. Van Fondens logo ved markedsføring, udgivelse mv. af støttede projekter.

ANSØGNINGSFRISTER

BESTYRELSESMØDER:

Bestyrelsesmøder afholdes i månederne MARTS, JUNI, SEPTEMBER og DECEMBER.

ANSØGNINGSFRISTER:

 • 15. FEBRUAR
 • 15. MAJ
 • 15. AUGUST
 • 15. NOVEMBER

Ansøgninger indsendes i fem ens eksemplarer til:

S. C. Van Fonden
Farvergade 27
DK-1463 København K

Ansøgninger, der modtages uden for de ordinære ansøgningsterminer kan ikke påregnes behandlet førend næste møde og kun hvis projektet, som ansøgningen drejer sig om, ikke ved næste møde er overstået. Vi anbefaler, at du indsender din ansøgning i god tid før ansøgningsfristen.

SVAR:

Svar kan normalt forventes pr. email i måneden efter mødets afholdelse – dvs. i APRIL, JULI, OKTOBER og JANUAR.

Afslag begrundes ikke. Efter at have modtaget bevillingsemail skal den medfølgende Tro & Love-erklæring udfyldes og indsendes førend støtten udbetales.