ANSØGNINGSFORLØBET

01. Støtteområde

Se i Fondens betingelser om du kan modtage støtte og find frem til, hvilken betingelse ansøgningen hører under.

02. Ansøgning

Kom godt igang og læs vores krav til din ansøgning. Udfyld vores ansøgningsskema nedenfor, print og indsend dette sammen med bilag i fem ens eksemplarer.

03. Svar

Kan normalt forventes pr. mail i måneden efter bestyrelsesmødets afholdelse.